Laboral

Oferim un servei personalitzat tant per empreses com per a particulars.

  • Contractacions
  • Tramitacions altes i baixes a la SS
  • Gestió de nòmines, TC1 i TC2
  • Retencions IRPF
  • Jubilacions
  • Acomiadaments
  • Assessorament laboral