Comptable

Elaborem una comptabilitat informatitzada que permet tenir un seguiment i donar informació periòdica als nostres clients.

  • Elaboració comptabilitat oficial
  • Mòduls
  • Amortitzacions
  • Registre de llibres (llibre de factures rebudes, llibre de factures expedides i llibre de bens d’inversió)
  • Confecció de pèrdues i guanys, balanç de situació i balanç de comprovació
  • Actualització comptabilitats endarrerides